Dėstomi dalykai

Bendrieji kolegijinių studijų dalykai: Formalioji anglų kalba, Taikomoji vadybos filosofija, Išmanieji matematiniai sprendimai,

Studijų pagrindų dalykai: Šiuolaikinės ekonomikos teorija, Praktinė teisė vadyboje, Dokumentų valdymo sistemos, Išmaniųjų technologijų taikymas, Išmaniosios vadybos pagrindai, Vartotojo elgsena internete, Verslo santykių kultūra/verslo etika, Korporacinė ekonomika, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Tvarios gamybos vadyba, Marketingo pagrindai, Antreprenerystė skaitmeninėje srityje, Integruota logistika.

Specializacija – Skaitmeninė marketingo vadyba: Skaitmeninio marketingo įrankiai, Socialinių tinklų ir medijų marketingo procesai, Marketingo skaitmenizavimas, Sumanus-neuro-marketingas.

Specializacija – Tvari projektų vadyba: Kūrybiniai procesai projektų vadyboje, Projektų finansų ir kokybės valdymas, Tarptautinių projektų valdymas, Žaliųjų ir mėlynųjų projektų valdymas.

Laisvai pasirenkamieji dalykai: Trys dalykai – 9 kr. skirti tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti.

Praktika: Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika – „Biurometa“, Baigiamoji profesinės veiklos praktika – 30 kr.

Į viršų