Dėstomi dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Filosofija/ Sociologija, Psichologija, Specialybės užsienio kalba, Dokumentų valdymas.

Buhalterinės apskaitos studijų krypties dalykai: Aukštoji  matematika, Mikro-makroekonomika, Vadybos pagrindai, Informatika, Ekonominė statistika,Teisės pagrindai, Mokesčių apskaita, Įmonės finansų valdymas ir veiklos analizė, Investicijų finansinis vertinimas, Auditas, Finansinių institucijų apskaita, Darbo teisė, Buhalterinės apskaitos pagrindai, Darbuotojų sauga ir sveikata, Finansinė apskaita, Apskaitos informacinės sistemos, Valdymo apskaita.

Specializacija – Vidaus auditas: Įmonės išlaidų valdymas, Valdymo auditas, Vidaus kontrolės sistema, Įmonės veiklos biudžeto planavimas.

Specializacija – Verslo vertinimas: verslo apskaita, finansinis auditas, Tarptautiniai finansiniai  atsiskaitymai, Finansų rinkos.

Laisvai pasirenkamieji dalykai:
Galima rinktis tris laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų arba rinktis išklausyti  laisvai pasirenkamus dalykus kitoje aukštojoje mokykloje.

Praktika: pažintinė, profesinės veiklos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika.

Į viršų