Ekonomistų klubas

Ekonomikos studijų programos studentų iniciatyva 2003 metais Lietuvos verslo kolegijoje buvo įsteigtas Ekonomistų klubas ir Akademinės tarybos buvo patvirtinti šio klubo įstatai. Šio klubo pagrindiniai tikslai yra:

  • Integruoti ekonomikos studijas į praktinę veiklą, plėsti ryšius su kitomis, panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis, įstoti į tarptautinį ekonomistų klubą – AISEC;
  • Rengti diskusijas, seminarus, susitikimus bei kitus renginius ekonominiais klausimais;
  • Organizuoti klubo narių programų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą;
  • Plėsti ryšius tarp klubo narių, mokslininkų, verslo ir kitų, su ekonomikos mokslu susijusių žmonių;
  • Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.

Ekonomistų klubą kuruoja

Ekonomikos katedros vedėja

Doc. dr. Jelena Dementjeva

El.p. [email protected]

108 kab.