Programos ypatybės

Skaitmeninės ekonomikos studijų programos paskirtis – rengti ekonomikos specialistus, turinčius platų požiūrį į ekonominius reiškinius, mokslo ir technikos pažangą, gebančius atpažinti, vertinti ir spręsti problemines situacijas versle, susijusias su duomenų ir kitos informacijos skaitmeninimu optimizuojant verslo procesus ir nukreipiant juos į efektyvų aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimą.

 

Skaitmeninės ekonomikos studijų programos išskirtinis bruožas yra tas, kad ši programa yra orientuota į ateities ekonomikos poreikius, todėl jos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, gebančius lengvai prisitaikyti prie dinamiškų verslo poreikių ir Kolegijoje įgytas žinias sėkmingai pritaikyti Lietuvos bei tarptautinėse įmonėse, todėl išskirtinis dėmesys yra skiriamas studentams reikalingų kompetencijų išugdymui, absolventų įsidarbinimui ir jų karjeros galimybėms.

Studijų metu studentai turės galimybę susipažinti su naujausiais Fintech sektoriaus verslo modeliais, naudos skaitmeninius įrankius apdorojant ir vizualizuojant aktualius ekonominius-finansinius duomenis, analizuos skaitmeninės ekonomikos teikiamus pranašumus ir verslo plėtros galimybes ekonomikos transformacijos sąlygomis. Studentai turės galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių aukštosiose mokyklose.

Sėkmingai studijas baigęs absolventas turės galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, finansininku, projektų vadovu bei kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse bei finansų institucijose, sėkmingai naudojančiose skaitmenines technologijas savo veikloje ar besirengiančiose jas diegti ateityje. Absolventai taip pat įgis žinių, reikalingų nuosavo verslo kūrimui ir jo organizavimui.

Į viršų