Teisė ir Teisėsaugos institucijos

Kryptis: Teisė

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė (pareigūnams – 2 metai)

Kvalifikacija: teisės profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531KX003

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Ši programa orientuota rengti specialistus, turinčius bazines teisines žinias, kurie gebėtų dirbti teisėsaugos institucijose ir sugebėtų įgyvendinti ES ir Šengeno teisinės bazės normas bei jas atitinkančius veiklos metodus, remtųsi naujausiomis mokslinėmis, teisinėmis žiniomis, užsienio valstybių bei mūsų šalies sukaupta profesine patirtimi, pajėgtų suvokti ir taikyti mokslo naujoves profesinėje veikloje.

Pareigūnų trūkumo grėsmė tampa vis aktualesnė, nes kiekvienais metais vis daugiau jų sulaukia pensinio amžiaus ir palieka tarnybą. Pareigūnų skaičiaus mažėjimui turi įtakos ir pareigūno profesijos nepatrauklumas, pareigūnų tarnybos santykių reglamentavimo trūkumai, sumažėjusios pareigūnų socialinės garantijos, todėl ši programa ypatingai aktuali visiems stojantiesiems, dėl pasirinkimo tarnauti valstybei.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

DĖSTOMI DALYKAI:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Kalbos kultūra ir komunikavimas
 • Dokumentų valdymas
 • Informacinės technologijos
 • Ekonomikos teorija
 • Vadybos pagrindai
 • Teisinė psichologija
 • Logika ir mokslo metodologija
 • Tyrimų metodologija
 • Darbuotojų sauga ir sveikata

Teisės studijų krypties dalykai:

 • Romėnų teisė
 • Valstybės ir teisės teorija
 • Teisėsaugos institucijų sistema
 • Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė
 • Profesinė užsienio kalba
 • Baudžiamoji teisė
 • Baudžiamasis procesas
 • Civilinė teisė
 • Civilinis procesas
 • Darbo teisė ir socialinės apsaugos teisė
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė
 • Europos Sąjungos teisė
 • Tarptautinė teisė
 • Korupcijos kontrolė ir prevencija
 • Politologija

Profesinės veiklos praktikos:

 • Juridinių dokumentų rengimo praktika
 • Mokomoji praktika
 • Baigiamoji – specialybės praktika

Specializacija – Teisminės institucijos:

 • Notariato teisė
 • Advokatūros teisė
 • Vykdymo proceso teisė
 • Žmogaus teisių apsauga

Specializacija – Ikiteisminės institucijos:

 • Valstybės tarnybos teisė
 • Kriminalistika
 • Ikiteisminis tyrimas
 • Teismo posėdžių organizavimas

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Po studijų galėsite dirbti:

 • Ikiteisminio tyrimo tyrėju
 • Teismo posėdžių sekretoriumi
 • Valstybės tarnautoju savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose
 • Valstybės tarnautoju policijos komisariatuose ir kitose teisėsaugos institucijose
 • Juriskonsultantais
 • Teisės referentais
 • Teisininkais verslo įmonėse ir nevyriausybinėse organizacijose
 • Antstolių, advokatų kontorose ir notarų biuruose

Teisminės institucijos:

Studijų programos specializacijoje daug dėmesio skiriama absolventui suteikti suteikti teisės studijų krypties specializacines žinias apie ikiteismines institucijas, kad absolvento įsidarbinamumas būtų juriskonsultantais, teisės referentais, teisininkais verslo įmonėse ir nevyriausybinėse organizacijose; antstolių, advokatų kontorose ir notarų biuruose.

Ikiteisminės institucijos:

Studijų programos specializacijoje daug dėmesio skiriama absolventui suteikti suteikti teisės studijų krypties specializacines žinias apie ikiteismines institucijas, kad absolvento įsidarbinamumas būtų ikiteisminio tyrimo tyrėju; teismo posėdžių sekretoriumi; valstybės tarnautoju savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose; valstybės tarnautoju policijos komisariatuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Istorija

20%

Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio kalba

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

 1. Istorija 0,4
 2. Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio kalba 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
 3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite