Dėstomi dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Kalbos kultūra ir komunikavimas
 • Dokumentų valdymas
 • Informacinės technologijos
 • Ekonomikos teorija
 • Vadybos pagrindai
 • Teisinė psichologija
 • Logika ir mokslo metodologija
 • Tyrimų metodologija
 • Darbuotojų sauga ir sveikata

Teisės studijų krypties dalykai:

 • Romėnų teisė
 • Valstybės ir teisės teorija
 • Teisėsaugos institucijų sistema
 • Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė
 • Profesinė užsienio kalba
 • Baudžiamoji teisė
 • Baudžiamasis procesas
 • Civilinė teisė
 • Civilinis procesas
 • Darbo teisė ir socialinės apsaugos teisė
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė
 • Europos Sąjungos teisė
 • Tarptautinė teisė
 • Korupcijos kontrolė ir prevencija
 • Politologija

Profesinės veiklos praktikos:

 • Juridinių dokumentų rengimo praktika
 • Mokomoji praktika
 • Baigiamoji – specialybės praktika

Specializacija – Teisminės institucijos:

 • Notariato teisė
 • Advokatūros teisė
 • Vykdymo proceso teisė
 • Teismo posėdžių organizavimas

Specializacija – Ikiteisminės institucijos:

 • Valstybės tarnybos teisė
 • Kriminalistika
 • Ikiteisminis tyrimas
 • Žmogaus teisių apsauga
Į viršų