Dėstomi dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Kalbos kultūra ir komunikavimas
 • Veiklos dokumentavimas
 • Užsienio kalba
 • Informatika
 • Ekonomikos teorija
 • Vadybos pagrindai

Teisės studijų krypties dalykai:

 • Romėnų teisė
 • Valstybės ir teisės teorija
 • Teisėsaugos institucijos
 • Administracinė teisė ir procesas
 • Baudžiamoji teisė
 • Baudžiamasis procesas
 • Civilinė teisė
 • Civilinis procesas
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė
 • Tarptautinė ir Europos sąjungos teisė
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Teisininko etika /Teisinė retorika*
 • Teisinė psichologija
 • Teisinė filosofija/Teisinė sociologija *
 • Tyrimų metodologija

Specializacija – Verslo įmonių teisinis reguliavimas:

 • Kursinis darbas
 • Aplinkos apsaugos teisė/ Korupcijos kontrolė ir prevencija*
 • Finansų teisė
 • Verslo teisė
 • Draudimo teisinis reguliavimas
 • Prievolių teisė
 • Investicijų teisė/Notariatas*
 • Darbo teisė

Specializacija – Teisinės institucijos:

 • Kursinis darbas
 • Aplinkos apsaugos teisė/ Korupcijos kontrolė ir prevencija*
 • Finansų teisė
 • Socialinio aprūpinimo teisė
 • Šeimos ir vaiko teisių apsauga
 • Socialinio draudimo teisė
 • Darbo sutartis
 • Darbo teisė

Praktika:

 • Juridinių dokumentų rengimo praktika
 • Mokomoji praktika
 • Baigiamoji – specialybės praktika
Į viršų