Dėstomi dalykai

Romėnų teisė, Valstybės ir teisės teorija, Administracinė teisė ir administracinis procesas, Baudžiamoji teisė, Baudžiamasis procesas, Civilinė teisė, Civilinis procesas, LR Konstitucinė teisė, Tarptautinė teisė, ES teisė, Darbo teisė, Darbuotojų sauga ir sveikata, Logika, Politologija, Ekonomikos teorija, Bankroto teisė, Verslo teisė, Investicijų teisė,  Komercinė teisė, Sutarčių teisė ir civilinė atsakomybė, Mokesčių teisė ir administravimas, Finansų teisė, Viešųjų pirkimų teisė, Investuotojų teisinė apsauga, Draudimo teisinis reguliavimas, Konkurencijos teisė, Juridinių dokumentų rengimo praktika, Mokomoji praktika, Baigiamoji praktika, Baigiamojo darbo rengimas, Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas

Specializacijos:

  • Verslo įmonių teisinis reguliavimas
  • Investicijų valdymo teisinis reguliavimas

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Lietuvos verslo kolegijos kitose studijų programose dėstomų dalykų.

Į viršų