Dėstomi dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Aukštoji matematika
 • Filosofijos įvadas/Sociologija
 • Bendroji psichologija
 • Specialybės kalba

Studijų pagrindų dalykai:

 • Specialybės užsienio kalba
 • Dokumentų valdymas
 • Informacinės technologijos
 • Komunikavimo pagrindai
 • Teisė
 • Tyrimų metodologija ir duomenų analizė
 • Įmonių ekonomika
 • Apskaitos pagrindai
 • Vadybos pagrindai
 • Kursinis darbas
 • Rinkodaros pagrindai
 • Personalo vadyba
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Ekonomikos teorija
 • Organizacinė elgsena
 • Verslo etika ir tarptautinis protokolas
 • Derybų valdymas
 • Organizacijų socialinė atsakomybė

Specializacija – Verslo įmonių administravimas: 

 • Verslininkystė
 • Kokybės vadyba
 • Verslo teisė
 • Rinkos tyrimai

Specializacija – Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas:

 • Lietuvos politinė sistema
 • Viešojo administravimo pagrindai
 • Valstybės tarnybos Lietuvoje
 • Viešųjų organizacijų vadyba

Laisvai pasirenkamieji dalykai: Trys dalykai – 9 kr. skirti tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti.

Praktika: Pažintinė praktika, Dokumentų valdymo kompiuterinė praktika, Profesinės veiklos praktika – 30 kr.

Į viršų