Dėstomi dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Aukštoji matematika, Filosofijos įvadas/Sociologija, Bendroji psichologija, Specialybės kalba.

Studijų pagrindų dalykai: Specialybės užsienio kalba, Dokumentų valdymas, Informacinės technologijos, Komunikavimo pagrindai, Teisė, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Įmonių ekonomika, Apskaitos pagrindai, Vadybos pagrindai, Kursinis darbas, Rinkodaros pagrindai, Personalo vadyba, Darbuotojų sauga ir sveikata, Ekonomikos teorija, Organizacinė elgsena, Verslo etika ir tarptautinis protokolas, Derybų valdymas, Organizacijų socialinė atsakomybė.

Specializacija – Verslo įmonių administravimas:   Verslininkystė, Kokybės vadyba, Verslo teisė, Rinkos tyrimai.

Specializacija – Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas: Lietuvos politinė sistema, Viešojo administravimo pagrindai, Valstybės tarnybos Lietuvoje, Viešųjų organizacijų vadyba.

Laisvai pasirenkamieji dalykai: Trys dalykai – 9 kr. skirti tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti.

Praktika: Pažintinė praktika, Dokumentų valdymo kompiuterinė praktika, Profesinės veiklos praktika – 30 kr.

Į viršų