Dėstomi dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Specialybės kalba, Aukštoji matematika, Filosofijos įvadas/Sociologija, Specialybės užsienio kalba.

Studijų krypties dalykai: Dokumentų valdymas, Ekonomikos teorija, Informacinės technologijos, Darbuotojų sauga ir sveikata, Teisės pagrindai, Verslo teisė, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Įmonių ekonomika, Personalo vadyba, Vadybos pagrindai, Apskaitos pagrindai, Rinkodaros pagrindai, Verslininkystė, Logistikos pagrindai, Specializacijos kursinis darbas, Visuotinės kokybės vadyba, Transporto logistika ir administravimas, Prekių muitai ir draudimas, Pardavimų logistika, Verslo etika, Organizacijų socialinė atsakomybė, Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas, Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema.

Specializacijos:

Specializacija 1 – Jūrų transporto  logistika: Jūrų verslo teisinis reguliavimas, Jūrų transporto technologijos ir jų valdymas, Uosto organizavimas ir agentavimas.
Specializacija 2 – Prekių paskirstymo logistika: Pardavimų organizavimas, Maisto ir ne maisto prekės, Sandėliavimo logistika, Didmeninė ir mažmeninė prekyba.
Specializacija 3 – Pardavimų vadyba: Reklamos pagrindai, Pardavimų organizavimas, E-Pardavimai, Vartotojų teisių gynimas.

Laisvai pasirenkamieji dalykai: skirti tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti

Praktika: Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika – „Biurometa“, Baigiamoji profesinės veiklos praktika – 30 kr.

Į viršų