Akademinis pripažinimas

2023 m. Lietuvos verslo kolegija įstojo į akademinio pripažinimo teisę turinčių aukštųjų mokyklų gretas!

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme.

 

Užsienio kvalifikacijų pripažinimas aukštosiose mokyklose apima bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų palyginimą. Bendrieji reikalavimai yra būdingi visoms to tipo kvalifikacijoms (pvz., reikalavimai bakalauro suteikimui) ir dažnai nustatomi nacionaliniu lygmeniu (pvz., aukštojo mokslo ar švietimo įstatymuose, kvalifikacijų sąrangose ir pan.). Specialieji reikalavimai yra siejami su konkrečia kryptimi ir (ar) programa (pvz., biologijos bakalauras, medicinos magistras), jie nustatomi ir šalies, ir aukštosios mokyklos mastu.

 

Akademinis pripažinimas atliekamas vadovaujantis Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija – Lisabonos pripažinimo konvencija, Europos pripažinimo vadovu aukštosioms mokykloms (lietuvių kalba, anglų kalba).

Į viršų