Profesinis mokymas

Mokymasis visą gyvenimą tampa reikšmingu veiksniu siekiant užtikrinti visų piliečių saviraišką, socialinių ir profesinių lūkesčių įgyvendinimą, tvarų ekonomikos klestėjimą ir galimybių įsidarbinti užtikrinimą, kartu formuojant demokratines vertybes, aktyvų pilietiškumą ir kultūrų dialogą. Lietuvos verslo kolegija turintį tarptautinį pripažinimą aukštoji mokykla organizuoja mokymosi visą gyvenimą veiklą suteikdama galimybę mokytis pagal tęstines formaliąsias profesines modulines programas ir neformaliąsias mokymosi programas.

Suteikta licencija vykdyti tęstinį formalųjį profesinį švietimą 2022 m.

PRADĖK VASARĄ TOBULĖDAMAS!!!

Kviečiame mokytis ir įgyti biuro administratoriaus kvalifikaciją.

Planuojama mokymų pradžia 2022 m. birželio 1 d.

 

Trukmė: 6 mėn.

 

Kaina: 2282,83 Eur (yra galimybė gauti LR Užimtumo tarnybos finansavimą https://uzt.lt/prof_mokymas/profesinis-mokymas/)

Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus.

Mokymai vyks kontaktiniu būdu – VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje, Turgaus g. 21, Klaipėda

 

Registracija į mokymus: https://forms.gle/HvryVCUxjH629XKn9

 

Daugiau informacijos el. paštu: [email protected]

Į viršų