Profesinis mokymas

Kviečiame mokytis ir įgyti kvalifikaciją.

Mokymasis visą gyvenimą tampa reikšmingu veiksniu siekiant užtikrinti visų piliečių saviraišką, socialinių ir profesinių lūkesčių įgyvendinimą, tvarų ekonomikos klestėjimą ir galimybių įsidarbinti užtikrinimą, kartu formuojant demokratines vertybes, aktyvų pilietiškumą ir kultūrų dialogą. Lietuvos verslo kolegija turintį tarptautinį pripažinimą aukštoji mokykla organizuoja mokymosi visą gyvenimą veiklą suteikdama galimybę mokytis pagal tęstines formaliąsias profesines modulines programas ir neformaliąsias mokymosi programas.

Licencija vykdyti tęstinį formalųjį profesinį švietimą suteikta 2022 m., 4 kryptims: 

Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų.

Kaina: 2282,83 Eur (yra galimybė gauti LR Užimtumo tarnybos finansavimą https://uzt.lt/prof_mokymas/profesinis-mokymas/)

 

Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus.

 

Mokymai vyks kontaktiniu būdu – VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje, Turgaus g. 21, Klaipėda

 

Daugiau informacijos el. paštu: [email protected]

  • 2023 m. kovo 3 d. VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje vyks Biuro administratoriaus modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43041502) teorinės dalies (žinių) vertinimo testas, 404 auditorijoje, 9.00 val.
  • 2023 m. kovo 8 d. VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje vyks Biuro administratoriaus modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43041502) praktinės dalies (gebėjimų) vykdymas, 404 auditorijoje, 10.00 val.

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų.

Kaina: 2282,83 Eur (yra galimybė gauti LR Užimtumo tarnybos finansavimą https://uzt.lt/prof_mokymas/profesinis-mokymas/)

 

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

 

Mokymai vyks kontaktiniu būdu – VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje, Turgaus g. 21, Klaipėda

 

Daugiau informacijos el. paštu: [email protected]

Į viršų