Projektinė veikla

Projektai

Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir partnerių įstaigose” (Nr. VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-006) – sukurta neformaliu ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema bei metodika, procedūros, dokumentai. (2011)

Į viršų