Neformaliojo mokymo programos

„Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir partnerių įstaigose”

Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir partnerių įstaigose” (Nr. VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-006) – sukurta neformaliu ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema bei metodika, procedūros, dokumentai. (2011)