Skaitmeninė ekonomika

Kryptis: Ekonomika

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: socialinių mokslų profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531JX026

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Jūs norite išmanyti, kaip naujausios technologijos ir skaitmenizacijos procesai gali pakeisti įmonių veiklą ir kokią įtaką jų taikymas gali daryti įmonės ekonominiams ir finansiniams rezultatams, įmonės galimybėms konkuruoti vietos ir globalioje rinkoje? Jūs norite dirbti finansinėse institucijose, moderniose pramonės ar paslaugų sektoriaus Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse? Tada Skaitmeninės ekonomikos studijų programa yra kaip tik tau, nes būtent ji suteiks galimybę išugdyti svarbiausias šiuolaikinio ekonomisto kompetencijas, pasitelkiant naujausias technologijas suvaldyti didžiulius informacijos srautus, sėkmingai planuoti, analizuoti ir vertinti ekonominius procesus, vykstančius globalios rinkos sąlygomis bei atitikti pažangios įmonės vadovo lūkesčius.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

   –

DĖSTOMI DALYKAI:

 • Bendravimo psichologija;
 • Išmanieji matematiniai sprendimai;
 • Tyrimų metodologija ir duomenų analizė;
 • Profesinė užsienio kalba (anglų kalba);
 • Mikroekonomika;
 • Išmaniųjų technologijų taikymas ekonomikoje;
 • Išmaniosios vadybos pagrindai;
 • Skaitmeninės industrijos ir interneto kultūra;
 • Makroekonomika;
 • Apskaitos pagrindai ir kompiuterizuotos sistemos;
 • Finansų pagrindai;
 • Skaitmeninės rinkodaros pagrindai;
 • Elektroninė komercija;
 • Tarptautinė teisė;
 • Didžiųjų duomenų apdorojimo ir valdymo pagrindai;
 • Skaitmeniniai procesai ir technologijos;
 • Regionų ekonomika;
 • Skaitmeninės bankininkystės procesai;
 • Verslo įmonių ekonomika;
 • Investicijų ekonomika;
 • Tvarios ekonomikos sprendimai;
 • Įmonės kainodara;
 • IT rizikos valdymas ir duomenų apsauga;
 • Įmonių veiklos analizė ir skaitmeninė vizualizacija;
 • Tarptautinė ekonomika;
 • Ekonometrija;
 • Tarptautiniai finansai;
 • Verslo finansų ir rizikos valdymas;
 • Kursinis darbas.

Atliekamos trys praktikos: pažintinė praktika, profesinės veiklos praktika, baigiamoji profesinės veiklos praktika.

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Skaitmeninės ekonomikos studijų programos paskirtis – rengti ekonomikos specialistus, turinčius platų požiūrį į ekonominius reiškinius, mokslo ir technikos pažangą, gebančius atpažinti, vertinti ir spręsti problemines situacijas versle, susijusias su duomenų ir kitos informacijos skaitmeninimu optimizuojant verslo procesus ir nukreipiant juos į efektyvų aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimą.

 

Skaitmeninės ekonomikos studijų programos išskirtinis bruožas yra tas, kad ši programa yra orientuota į ateities ekonomikos poreikius, todėl jos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, gebančius lengvai prisitaikyti prie dinamiškų verslo poreikių ir Kolegijoje įgytas žinias sėkmingai pritaikyti Lietuvos bei tarptautinėse įmonėse, todėl išskirtinis dėmesys yra skiriamas studentams reikalingų kompetencijų išugdymui, absolventų įsidarbinimui ir jų karjeros galimybėms.

Studijų metu studentai turės galimybę susipažinti su naujausiais Fintech sektoriaus verslo modeliais, naudos skaitmeninius įrankius apdorojant ir vizualizuojant aktualius ekonominius-finansinius duomenis, analizuos skaitmeninės ekonomikos teikiamus pranašumus ir verslo plėtros galimybes ekonomikos transformacijos sąlygomis. Studentai turės galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių aukštosiose mokyklose.

Sėkmingai studijas baigęs absolventas turės galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, finansininku, projektų vadovu bei kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse bei finansų institucijose, sėkmingai naudojančiose skaitmenines technologijas savo veikloje ar besirengiančiose jas diegti ateityje. Absolventai taip pat įgis žinių, reikalingų nuosavo verslo kūrimui ir jo organizavimui.

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Matematika

20%

Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

 1. Matematika 0,4
 2. Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
 3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite