Akademinė taryba

Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) akademinė taryba – aukščiausia akademinės savivaldos institucija.

Kolegijos Akademinę tarybą sudaro Kolegijos steigėjai, kitų mokslo ir studijų institucijų atstovai ir studentų atstovas. Kiekvienai Kolegijos studijų sričiai Akademinėje taryboje atstovauja ne mažiau kaip vienas tos srities mokslininkas. Studentų atstovus į Akademinę tarybą deleguoja studentų atstovybė.

Akademinės tarybos pirmininkė Prof. dr. Angelė Lileikienė

Lietuvos verslo kolegijos akademinės tarybos nariai:

  • Doc. dr. Genovaitė Avižonienė – kolegijos steigėja, dalininkė;
  • Doc. dr. Jurgita Martinkienė – kolegijos direktorė;
  • Doc. dr. Šarūnas Banevičius – Turizmo ir komunikacijos katedros vedėjas;
  • Doc. Jovita Einikienė – Teisės katedros dėstytoja;
  • Doc. Regina Narkienė – Vadybos katedros vedėja;
  • Doc. dr. Kristina Puleikienė – Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei;
  • Doc. dr. Simona Grigaliūnienė –Technologijų katedros vedėja, Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vadovė;
  • Prof. dr. Valentinas Navickas – Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto dėstytojas;
  • Vaida Raugelė – Klaipėdos miesto savivaldybės Vicemerė;
  • Vilius Bočkus –Studentų atstovybės prezidentas.