Verslo įmonių ekonomika

Kryptis: Ekonomika

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: socialinių mokslų profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531JX025

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Jūs norite išmokti analizuoti, vertinti ir prognozuoti verslo įmonių ūkinę, finansinę, investicinę veiklą, rengti strateginius veiklos planus, planuoti biudžetus, gebėti spręsti konkrečias ekonomines problemas taikant naujausius ekonominės analizės metodus? Jums aktualu žinoti verslo finansų valdymo principus, taikomus įmonių veikloje, gebėti analizuoti finansinių išteklių formavimo šaltinius, jų panaudojimo efektyvumą? Jums įdomu, kaip galima optimizuoti įmonės pelną ar užtikrinti jos rinkos plėtrą? Visas šias kompetencijas Jums suteiks Verslo įmonių ekonomikos studijų programa.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

DĖSTOMI DALYKAI:

 • Mikroekonomika,
 • Makroekonomika,
 • Verslo teisė,
 • Tyrimų metodologija ir duomenų analizė,
 • Informacinės technologijos,
 • Verslo etika ir socialinė atsakomybė,
 • Skaičiuoklės taikymas ekonomikoje,
 • Verslininkystė,
 • Vadybos pagrindai,
 • Verslo įmonės ekonomika,
 • Investicijų ekonomika,
 • Finansų pagrindai,
 • Rinkodaros pagrindai,
 • Kursinis darbas,
 • Logistika,
 • Regionų ekonomika,
 • Bankininkystė,
 • Ekonometrija,
 • Darbuotojų sauga ir sveikata,
 • Tarptautinis verslas,
 • Apskaitos pagrindai,
 • Įmonės veiklos analizė,
 • Įmonės veiklos planavimas,
 • Kainodara,
 • Verslo mokesčiai.

Pasirinkę Jūrų verslo ekonomikos specializaciją, studijuoja

 • Jūrų verslo įmonės ekonomiką,
 • Jūrų verslo teisinį reguliavimą,
 • Uosto darbo organizavimą, logistiką ir agentavimą.

Pasirinkę Verslo įmonių finansų specializaciją studijuoja

 • Tarptautinius finansinius atsiskaitymus,
 • Verslo finansų valdymą,
 • Valstybės finansus,
 • Finansų rinkas ir institucijas.

Atliekamos trys praktikos: pažintinė praktika, profesinės veiklos praktika, baigiamoji profesinės veiklos praktika.

 

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Verslo įmonių ekonomikos studijų programos absolventai turės galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, finansininku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose ar kurti nuosavą verslą. Absolventai gebės vertinti verslo įmonių, šalies, regiono, pasaulio ekonomikos pokyčius, numatyti tinkamas strategijas.

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Matematika

20%

Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

 1. Matematika 0,4
 2. Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
 3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite