Management study field evaluation at Lietuvos verslo kolegija

Lietuvos verslo kolegijoje gegužės 26 d. vyks vadybos studijų krypties studijų programų vertinimas. Vertinimą atliks Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta tarptautinių ekspertų komanda.😊