Erasmus+ programos galimybės dėstytojams ir administracijos darbuotojams

Dalyviai: Erasmus+ mainų programoje gali dalyvauti visi LTVK dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai. Mobilumo vizitai gali būti:

  • dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje;

vykstant dėstyti – siunčianti ir priimanti institucijos patvirtina dėstymo programą, kurioje turi būti nurodyta iš anksto suderinta paskaitų, kurias dėstys dėstytojas, programa

  • mokymosi vizitas užsienio įmonėje arba aukštojoje mokykloje;

vykstant į mokymus – siunčianti ir priimanti institucijos patvirtina mokymų programą, kurioje turi būti nurodyti vizito tikslai ir užduotys, numatomi planuojamos veiklos rezultatai ir mokymosi laikotarpio programa.

  • darbuotojų dėstymo ar mokymosi vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaičiuojant kelionės dienų);
  • dėstymo vizito metu atliekiama dėstymo veikla negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę.
  • mobilumą įgyvendina dvi Programos šalių aukštosios mokyklos, pasirašiusios Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį (dėstymo, mokymosi vizitams) arba siunčianti aukštoji mokykla ir priimanti įmonė (mokymosi vizitams).

Švietimo institucijų, su kuriomis Lietuvos verslo kolegija turi tarpinstitucines sutartis, sąrašas.

LTVK darbuotojas, planuojantis pasinaudoti Erasmus+ mobilumo programa turi tarptautinių ryšių skyriui pateikti sekančius dokumentus:

1) Katedros vedėjo/administracijos vadovo suderinimas;

Kviečiu aktyviai teikti paraiškas planuojant Erasmus+ programos vizitus!