Buhalterin​ės apskaitos studijų programos tarptautinis vertinimas

2017 m. spalio 3 d. vyks tarptautinis Buhalterinės apskaitos studijų programos vertinimas. Vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Su vertinimo darbotvarke galite susipažinti žemiau pateiktame dokumente:

Darbotvarkė
[][]