Aktuali informacija

Technologijų katedra įkurta Lietuvos verslo kolegijoje 2020 m., reorganizavus ir apjungus Informatikos bei Bendrųjų disciplinų katedras. Šiuo metu katedroje dirba 18 dėstytojų ir savo srities profesionalų, iš kurių du profesoriai, dešimt docentų ir šeši lektoriai. Katedros mokslo taikomąją veiklą vykdo dešimt mokslo daktarų.

Technologijų katedra džiaugiasi ilgamečiais partneriais bei galimybe suteikti studentams kokybišką praktiką, kurioje jie turi galimybę įgyti itin svarbių praktinių įgūdžių. Kolegijoje įrengtos: CISCO ir Technologijų ir inovacijų laboratorijos. LTVK yra Cisco partnerė, todėl kolegijos studentai turi galimybę įgyti tarptautinės CISCO kompiuterių tinklų akademijos sertifikatus.

2021 birželio mėnesį Lietuvos verslo kolegijos Taikomosios informatikos ir programavimo studijų programai buvo suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Džiugu, kad užsienio ir lietuviško kapitalo investuotojų, dalyvavusių studijų programų peržiūroje, vertinimu Lietuvos verslo kolegijos Taikomosios informatikos ir programavimo studijų programos atstovai geba efektyviai bendradarbiauti su verslu, o vertinimo metu verslo atstovų išsakyti lūkesčiai atsispindėjo parengtuose rekomendacijų įgyvendinimo planuose bei jau įgyvendintuose studijų programos ir studijų proceso pokyčiuose.

Katedra vykdo mokslinius – taikomuosius tyrimus šiose srityse:

 • Programinio produkto sukūrimo technologinių galimybių ir poreikių analizė, produkto įgyvendinamumo pagrindimas.
 • Programinio produkto kūrimo proceso metodikos parinkimas ar esamos metodikos modernizavimas.
 • Programinio produkto architektūrinių, konstrukcinių, technologinių problemų analizė ir sprendimas.
 • Objektinės analizės ir projektavimo metodų taikymas, kuriant programų sistemas.
 • Naujausių šiuolaikinių programinės įrangos analizės, projektavimo ir realizacijos metodų taikymas, kuriant programinius produktus.
 • IT projektų kūrimas ir valdymas.
 • Įmonės vizualinio identiteto ir stilistikos kūrimas ir atnaujinimas, grafinių elementų kūrimas ir vizualizacijos pateikimas.

Siūlomos praktikos vietos:

 • UAB Creative Partner
 • UAB Life4Laptop
 • UAB Balco LTD
 • UAB Ortus
 • UAB Koralis
 • UAB Omega Technology
 • UAB Profis
 • UAB Ortus
 • MB IMAS
 • Lietuvos jūrų muziejus
 • UAB Partneriai projektams PARPRO
 • VšĮ Klaipėda ID

Technologijų katedros dėstytojų konsultavimo laikai yra matomi tik prisijungus prie puslapio