Aktuali informacija

2003 m. rugsėjo 1 d. Ekonomikos ir vadybos katedra buvo restruktūrizuota į atskiras katedras, t. y. į Vadybos katedrą, Ekonomikos katedrą, Turizmo ir komunikacijos katedrą.

Vadybos katedros pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, gebančius Lietuvoje ir užsienyje veikiančiose verslo ir mokslo organizacijose atlikti intelektinį ir kūrybinį darbą, plėtoti vadybos mokslą. Vadybos katedra kuruoja Įstaigų ir įmonių administravimo, Išmaniosios vadybos, Pardavimų ir vadybos studijų programas. Daug dėmesio skiriama studentų praktikai. Sėkminga daugelio absolventų karjera įvairiose Lietuvos verslo organizacijose, užsienio kompanijų atstovybėse bei valstybinėse įstaigose liudija, kad studijų metu įgyjama pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencinį verslo pasaulį.

Šiuo metu Vadybos katedra kuruoja keturias studijų programas: Įstaigų ir įmonių administravimas, Išmanioji vadyba, Pardavimų ir logistikos vadyba bei Statybos verslo vadyba. Šios studijų programos organizuojamos nuolatine ir ištęstine forma. Atsižvelgiant į šiandienos poreikius, įvairius studentų poreikius ir lūkesčius, ieškodama efektyviausių studijų organizavimo galimybių ir platesnio prieinamumo, Vadybos katedroje visos minėtos studijų programos organizuojamos ir nuotoliniu būdu. Pilną studijų programą sudaro 180 kreditų, apimančių bendruosius koleginius, atitinkamos studijų krypties, laisvai pasirenkamus bei specializacijos dalykus. Studentams, įgijusiems tam tikrų kompetencijų kitose mokymo įstaigose, studijų programa gali būti trumpinama užskaitant turimas kompetencijas.

Vadybos katedroje šiuo metu dirba akademinę patirtį turintys ir praktinė patirtį verslo bei viešojo sektoriaus įmonėse sukaupę dėstytojai. Katedros dėstytojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose bei seminaruose, dalyvauja tarptautinių mainų programose, projektuose ir konferencijose. Dėstytojai savo patirtimi dalijasi kartu su studentais, organizuodami katedros mini konferencijas, padėdami studentams paruošti pranešimus ir publikuoti darbus Tarptautinės studentų  mokslinės – metodinės konferencijos leidinyje.

Vadybos katedros dėstytojai atlieka tyrimus ir publikuoja tyrimų rezultatus šiose socialinių mokslų kryptyse:

  • Vadovų strateginių ir vadybinių kompetencijų ugdymas;
  • Žmogiškųjų išteklių įgalinimas ir valdymas;
  • Vartotojų elgsenos tyrimai;
  • Regionų plėtra ir darnus vystymasis, inovacijų sistemų valdymas;
  • Logistinių paslaugų teikimas įvairiuose verslo sektoriuose.

Vadybos katedros dėstytojų konsultavimo laikai yra matomi tik prisijungus prie puslapio