Apie VIC

2005 m. įkurtas Verslo informacinis centras atsakingas už suaugusiųjų mokymą, kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą bei asmenų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.

Verslo informacinio centro tikslai:

  • koordinuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, verslo atstovais;
  • organizuoti kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo seminarus, mokymus, kursus;
  • atlikti asmenų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.
  • dalyvauti nacionalinių ir tarptautinių programų projektuose pagal savo veiklos sritis.
pexels-fauxels-3184465 copy

Bendradarbiavimas

2022 metais Verslo informacinio centro iniciatyva Kolegija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.

Sutarties objektas: Šalių bendradarbiavimo sąlygos teikiant profesinį veiklinimą regioniniuose karjeros centruose įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001.

Verslo informacinis centras kartu su Strateginės plėtros ir komunikacijos sukūrė „LTVK profesinio orientavimo ir karjeros konsultavimo dirbtuvės“ renginių ciklą, kurio metu moksleiviai lankysis Kolegijoje ir vyks jų profesinis orientavimas, karjeros konsultavimas bei įvairios interaktyvios veiklos.

pexels-kindel-media-7054757 copy

Projektinė veikla

„Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir partnerių įstaigose”.

Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir partnerių įstaigose” (Nr. VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-006) – sukurta neformaliu ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema bei metodika, procedūros, dokumentai. (2011)

vic copy

Akademinis pripažinimas

2023 m. Lietuvos verslo kolegija įstojo į akademinio pripažinimo teisę turinčių aukštųjų mokyklų gretas!

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme.

Užsienio kvalifikacijų pripažinimas aukštosiose mokyklose apima bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų palyginimą. Bendrieji reikalavimai yra būdingi visoms to tipo kvalifikacijoms (pvz., reikalavimai bakalauro suteikimui) ir dažnai nustatomi nacionaliniu lygmeniu (pvz., aukštojo mokslo ar švietimo įstatymuose, kvalifikacijų sąrangose ir pan.). Specialieji reikalavimai yra siejami su konkrečia kryptimi ir (ar) programa (pvz., biologijos bakalauras, medicinos magistras), jie nustatomi ir šalies, ir aukštosios mokyklos mastu.

Akademinis pripažinimas atliekamas vadovaujantis Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija – Lisabonos pripažinimo konvencija, Europos pripažinimo vadovu aukštosioms mokykloms (lietuvių kalba, anglų kalba).

Kontaktai

Verslo informacinio centro vadovas

Kostas Ališauskas
El.p. [email protected]
Tel.: (8 46) 31 10 99