Apie VIC

2005 m. įkurtas Verslo informacinis centras atsakingas už suaugusiųjų mokymą, kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą bei asmenų neformaliuoju ir savišvietos būdų įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.

 

Verslo informacinio centro tikslai:

  • koordinuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, verslo atstovais;
  • organizuoti kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo seminarus, mokymus, kursus;
  • atlikti asmenų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.
  • dalyvauti nacionalinių ir tarptautinių programų projektuose pagal savo veiklos sritis.
pexels-fauxels-3184465 copy

Bendradarbiavimas

2022 metais Verslo informacinio centro iniciatyva Kolegija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.

Sutarties objektas: Šalių bendradarbiavimo sąlygos teikiant profesinį veiklinimą regioniniuose karjeros centruose įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001.

Verslo informacinis centras kartu su Strateginės plėtros ir komunikacijos sukūrė „LTVK profesinio orientavimo ir karjeros konsultavimo dirbtuvės“ renginių ciklą, kurio metu moksleiviai lankysis Kolegijoje ir vyks jų profesinis orientavimas, karjeros konsultavimas bei įvairios interaktyvios veiklos.

pexels-kindel-media-7054757 copy

Projektinė veikla

„Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir partnerių įstaigose”.

Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir partnerių įstaigose” (Nr. VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-006) – sukurta neformaliu ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema bei metodika, procedūros, dokumentai. (2011)

Kontaktai

Verslo informacinio centro vadovė
El.p. [email protected]
Tel.: (8 46) 31 10 99

Į viršų