Grafinio dizaino ir animacijos neformalioji programa užimtiems asmenims

Mokymosi programos anotacija: 3D modeliavimas yra naudojamas daugelyje verslo sričių: modeliuojant įrangą, kuriant mokymo modelius, video įrašus, video efektus, architektūrinės vizualizacijos studijas, kompiuterinius žaidimus ir įvairiais kitais 3D grafikos poreikio atvejais. Programa apima grafinį dizainą, 3D modeliavimą, spausdinimo būdus, vektorinę grafiką ir animaciją. Naudodami „Autodesk 3ds Max“ sukursite tikroviškus 3D objektus, įvaldysite vektorinę grafiką naudodami „Adobe Illustrator“ ir susipažinsite su skaitmeninio spausdinimo būdais, technologijomis. Animacijos įgūdžiai bus lavinami naudojant „Adobe Animate“ ir „Adobe After Effects“. Praktinės užduotys patobulins jūsų įgūdžius ir padės sėkmingai dirbti vizualinės komunikacijos srityje. Be to, programa suteiks klausytojams esminių grafinio dizaino kompetencijų.

Profesinė veikla, kuria galima užsiimti baigus programą: Grafikos dizaineris.

Trukmė: 50 dienų, 160 val.

Mokymosi būdas: Nuotolinis

Programos kodas: 223003090

Mokymai prasideda:

Kaina:1046,68 €

PROGRAMOS MODULIAI

Programinė įranga: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Adobe Animate, Adobe After Effects.

Kurso metu susipažinsite su trimačio kompiuterinio modeliavimo pagrindais, mokysitės modeliuoti nesudėtingus trimačius objektus.Kurse dėstomi 3D kompiuterinio modeliavimo principai, nagrinėjama 3D grafikos sąsaja ir valdymas, aptariami pagrindiniai objektų konstravimo būdai ir technikos, susipažįstama su pagrindiniais redagavimo instrumentais, operacijomis su objektais, objektų tekstūravimo pagrindais, kuriami realistiški trimačių pastatų projektai, paruošiami publikavimui internete.

Kurso metu susipažinsite su vektorine grafika, jos privalumais ir trūkumais. Mokysitės dirbti su Adobe Illustrator CC darbo aplinkos ypatumais, susipažinsite su grafinio apdorojimo metodais. Praktinių užsiėmimų metu pateiktos užduotys leidžia praktiškai panaudoti dėstytojo pateiktą medžiagą ir savarankiškai tobulinti darbo įgūdžius.

Kurso metu pateikiama spaudos būdų ir vaizdo perdavimo principų apžvalga, apibrėžiama skaitmeninės spaudos vieta šiuolaikiniame grafinių komunikacijų sraute, pateikiama medžiagų skaitmeninei spaudai apžvalga (popierius, dažų rūšys), supažindinama su rastravimo principais ir spaudos kokybę lemiančiais veiksniais. Pateikiama skaitmeninės spaudos rūšių, jų galimybių, privalumų ir trūkumų analizė, apibūdinami computer-to-press ir computer-to-print procesai, spauda pagal poreikį (Print on demand), skaitmeninis ofsetas: DI (direct imaging), elektrografija (Oce skaitmeninės mašinos, veikimo principas), termografija, magnetografija, jonografija, čiurkšlinė spauda (ink-jet), spalvota ir nespalvota skaitmeninė spauda, spaudos mašinų Xeikon, Indigo, Docu Color, Xerox, Heidelberg Nex Press darbo principai, technologinės galimybės, analizuojamas skaitmeninės spaudos poveikis aplinkai.

Kurso metu mokysitės animuoti objektus su Adobe Animate CC. Išmoksite kurti grafinius ir tekstinius elementus, kurti ir redaguoti simbolius, animuoti simbolius ir naudoti kaukes, kurti interaktyvią navigaciją mygtukų pagalba, apdoroti garsą ir vaizdą, tinkamai paruošti projektą publikavimui. Praktinių užsiėmimų metu atliksite konkrečias užduotis, kurių metu gilinsite praktinius įgūdžius. Pagrindinis kurso darbas – kiekvieno sukurtas individualus grafinis produktas, kuriame panaudota animacija, garsinė ir vaizdo medžiaga.

Dalyko tikslas – supažindinti su pagrindiniais kompozicijos ir grafinio dizaino elementais, komponavimo principais, spalvos įtaka bei tipografijos įvadu. Kurso metu siekiama išmokyti naudojant meninių vaizdų kūrimą, analizę, organizavimą ir tinkamus pateikimo metodus, pateikti vizualinės komunikacijos problemų sprendimus. Tai tarpdisciplininė komercinių ir nekomercinių institucijų komunikacijos problemų sprendimo veikla, kurioje reikia suderinti turinio vizualinį kūrybiškumą su komunikacijos, technologijų ir verslo žiniomis. Įsisavintus komponavimo būdus ir spalvų simboliką studentai gebės pritaikyti įgytas žinias kurdami plakatą, firminį ženklą, maketuojant leidinį ar atliekant kitą grafinio dizaino projektą.

TVARKARAŠTIS

Eil. Nr. Modulio pavadinimas Modulio dėstymo laikotarpis
1.
Taškinė ir vektorinė 2D grafika
04-02 iki 04-15
2.
3D grafikos pagrindai
04-16 iki 04-29
3.
Kompozicija ir grafinio dizaino pagrindai
04-30 iki 05-20
4.
Dvimatės ir trimatės animacijos pagrindai
05-21 iki 06-03
5.
Skaitmeninės spaudos technologijos
06-04 iki 06-17

Paskaitų laikas: kiekvieną darbo dieną nuo 18:00 iki 21:00 (su 10 minučių pertrauka).

GALITE GAUTI FINANSAVIMĄ ŠIEMS MOKYMAMS

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) asmenims mokytis ir įgyti norimą profesiją pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Finansavimą mokymams gali gauti Užimtumo tarnyboje (UŽT) registruotas asmuo.

 

Plačiau apie tai galite paskaityti čia.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI

ATMINTINĖ FINANSAVIMUI GAUTI

1. Prisiregistravę Užimtumo tarnyboje (UŽT) susisiekite telefonu su Jums priskirtu konsultantu (konsultantų duomenys vieši šioje nuorodoje) ir informuokite, kad norite dalyvauti šiuose mokymuose: Grafinio dizaino ir animacijos neformalioji programa užimtiems žmonėms.

 

2. Padiktuokite programos kodą: 223003090 ir nurodykite kursų pradžią bei pabaigą;

 

3. El. paštu [email protected] informuokite mus, ar finansavimą gaunate (užtenka žodinio UŽT konsultanto patvirtinimo).

 

4. Tvarkotės UŽT nurodytus reikiamus dokumentus (medicininė pažyma, galimos formos: 046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) bei laukiate UŽT paruošto Mokymosi kupono.

 

5. Gavus Mokymosi kuponą, jo kopiją atsiųskite mums el. paštu. [email protected] (mokymosi kuponą dažniausiai išduoda likus 1 savaitei iki kursų pradžios).