Skaitmeninis marketingas

Mokymosi programos anotacija: Programos metu nagrinėjami šiuolaikiniai skaitmeninio marketingo valdymo principai, prekės ženklo kūrimo ir organizacijos įvaizdžio valdymo procesai, vartotojų elgsenos internete ypatumai, siekiant užtikrinti geriausią vartotojo patirtį. Taip pat nagrinėjamas svetainių, el. pašto, SEO ir SEM, socialinių tinklų, turinio marketingo, dirbtinio intelekto įrankių įveiklinimas siekiant nuolatos didinti prekės ženklo žinomumą ir pardavimų apimtis. Programos pabaigoje dėmesys skiriamas kūrybinių darbų portfolio formavimo ir karjeros planavimo procesams. Programa orientuota į asmenis siekiančius įgyti praplėsti, žinias ir gebėjimus, skaitmeninio marketingo ir socialinių tinklų marketingo valdymo srityse: tradicinio marketingo specialistai, laisvai samdomi asmenys (freelancer) ir kiti besidomintys.

Profesinė veikla, kuria galima užsiimti baigus programą: Skaitmeninio marketingo specialistas.

Trukmė: 50 dienų, 160 akad. val.

Mokymosi būdas: Mišrus

Programos kodas: 223003182

Mokymai prasideda:

Kaina: 1024,81 €

PROGRAMOS MODULIAI

Šioje temoje gilinamasi į pagrindinius skaitmeninės rinkodaros principus, dalyviai įgyja įgūdžių analizuoti rinkos tendencijas, nustatyti tikslines auditorijas, naudotis įvairiais skaitmeniniais kanalais ir vertinti kampanijos rezultatus.

Šioje temoje klausytojai susipažins su įvaizdžio formavimo, gerinimo ir išlaikymo metodais bei vartotojų elgsena internete. Nagrinėjami vartotojų psichologiniai modeliai, žmogiškieji neurologiniai aspektai tiek internete, tiek klasikinėje erdvėje. Tinklalapių bei socialinių tinklų vizualinė architektūra ir jos kūrimas bei valdymas siekiant iškeltų tikslų. Išklausę šią temą klausytojai galės analizuoti ir suprasti įvairių organizacijų poreikius ir problemas, keisti galutinį šių organizacijų rezultatą per organizacijos politikos, personalo, aplinkos, struktūros, prekės ženklo, strategijos valdymą bei daryti maksimalią įtaką šių organizacijų vartotojų elgsenai internete.

Klausytojai supažindinami su pagrindinėmis skaitmeninio marketingo sąvokomis ir koncepcija, bruožais ir sėkmės sąlygomis. Analizuojamos skirtingos elektroninio verslo formos ir jų specifika, nagrinėjamas skaitmeninio marketingo strateginis valdymas, suteikiantis organizacijai konkurencinio pranašumo ilguoju laikotarpiu. Dėmesys skiriamas skaitmeninio marketingo įrankiams ir jų praktinio taikymo aspektams organizacijų strateginio valdymo kontekste.

Šioje temoje nagrinėjama prekės ženklo strategija, klausytojams suteikiama įrankių ir įžvalgų, kaip veiksmingai kurti, poziciuonuoti ir išskirti prekės ženklus konkurencinėje aplinkoje.

Dalyviai sužinos, kaip susisteminti ir pristatyti savo kūrybinius darbus, kad jie atspindėtų jų unikalų stilių, stipriąsias puses ir siekius. Per teorinius ir praktinius užsiėmimus asmenys įgis strateginį požiūrį į karjeros planavimą, nustatys savo tikslus, stipriąsias puses ir galimybes kūrybinėje srityje.

TVARKARAŠTIS

Eil. Nr. Modulio pavadinimas Modulio dėstymo laikotarpis
1.
Taškinė ir vektorinė 2D grafika
04-02 iki 04-15
2.
3D grafikos pagrindai
04-16 iki 04-29
3.
Kompozicija ir grafinio dizaino pagrindai
04-30 iki 05-20
4.
Dvimatės ir trimatės animacijos pagrindai
05-21 iki 06-03
5.
Skaitmeninės spaudos technologijos
06-04 iki 06-17

Paskaitų laikas: kiekvieną darbo dieną nuo 18:00 iki 21:00 (su 10 minučių pertrauka).

GALITE GAUTI FINANSAVIMĄ ŠIEMS MOKYMAMS

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) asmenims mokytis ir įgyti norimą profesiją pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Finansavimą mokymams gali gauti Užimtumo tarnyboje (UŽT) registruotas asmuo.

 

Plačiau apie tai galite paskaityti čia.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI

ATMINTINĖ FINANSAVIMUI GAUTI

1. Prisiregistravę Užimtumo tarnyboje (UŽT) susisiekite telefonu su Jums priskirtu konsultantu (konsultantų duomenys vieši šioje nuorodoje) ir informuokite, kad norite dalyvauti šiuose mokymuose: Skaitmeninio marketingo programa užimtiems asmenims.

 

2. Padiktuokite programos kodą: 223003182 ir nurodykite kursų pradžią bei pabaigą;

 

3. El. paštu [email protected] informuokite mus, ar finansavimą gaunate (užtenka žodinio UŽT konsultanto patvirtinimo).

 

4. Tvarkotės UŽT nurodytus reikiamus dokumentus (medicininė pažyma, galimos formos: 046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) bei laukiate UŽT paruošto Mokymosi kupono.

 

5. Gavus Mokymosi kuponą, jo kopiją atsiųskite mums el. paštu. [email protected] (mokymosi kuponą dažniausiai išduoda likus 1 savaitei iki kursų pradžios).