Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyrius

Mokslo-taikomųjų tyrimų skyrius (MTTS) įkurtas 2005 m. rugpjūčio mėnesį. Skyrius koordinuoja Kolegijos mokslinę veiklą, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su mokslo – taikomąja tiriamąja veikla, organizuoja bei koordinuoja mokslo taikomuosius tyrimus, atlieka išorinius tyrimus, susijusius su studijų programomis, organizuoja mokslinius renginius, mokymus, kursus bei seminarus.

Skyrius kasmet organizuoja Tarptautinę mokslinę-metodinę konferenciją „Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos“, studentų konferencija „Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos“. Skyrius organizuoja mokslinio žurnalo „Vadyba“ leidybą, kuris yra įtrauktas į tarptautines duomenų bazes. Šiame žurnale publikuojami Lietuvos ir užsienio mokslininkų moksliniai straipsniai.

Nuo 2005 metų gruodžio mėnesio skyrius leidžia kolegijos laikraštį, kuriame atsispindi kolegijos veikla ir naujovės.

Pagrindinis MTTS tikslas – bendradarbiaujant su katedromis, koordinuoti mokslinę taikomąją veiklą kolegijoje.

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

 • atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus bendradarbiaujant su katedromis;
 • rinkti duomenis iš LTVK padalinių apie vykdomą mokslo veiklą;
 • analizuoti, apibendrinti ir vertintis mokslinės veiklos rezultatus;
 • organizuoti mokslinius renginius;
 • organizuoti mokslinio žurnalo „Vadyba“ leidimą;
 • bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio universitetais, mokslo institucijomis bei verslininkais mokslinių tyrimų srityje;
 • skatinti studentus dalyvauti mokslinėje taikomojoje veikloje;
 • organizuoti mokymo paslaugas verslui.

Mokslo taikomųjų tyrimų skyriaus darbo sritys:

 • išorinis ir vidinis studijų kokybės tyrimas;
 • taikomieji tyrimai studijuojamuose dalykuose;
 • bendra veikla pagal verslo užsakymus.
 

Kontaktai

Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vadovė

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

El.p. [email protected]

Informacija apie teikiamas paslaugas už inovacinius čekius

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

Priemonės tikslas – Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Techninė galimybių studija – tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą. Taip pat sąvoka gali apimti patentinio švarumo (patentabilumo) analizę.

Prototipo sukūrimas –veikla, apibrėžta Rekomenduojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

Prototipo demonstravimas – veikla, apibrėžta Rekomenduojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

Bandomosios partijos gamyba – veikla, apibrėžta Rekomenduojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

 

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETINĖ KRYPTIS

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė 

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETAS

Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

Tyrimų Tipas

Užsakomasis tyrimas

Tyrėjai

Techninė galimybių studija, K4-P4-T1

1.Intelektinių informacinių sistemų kūrimo, plėtros galimybių studija

2.Verslo procesų optimizavimo ir automatizavimo galimybių studijų rengimas

3.Technologinių sprendimų ar kūrimo priemonių galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

El.p. [email protected]

8(46)311099

Eksperimentinė plėtra

K4-P4-T2

1.Intelektinės gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemos prototipo sukūrimas

2.Intelektinės gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemos  sukūrimas ir paruošimas diegimui

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

El.p. [email protected]

8(46)311099

 

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETAS

Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

Tyrimų Tipas

Užsakomasis tyrimas

Tyrėjai

Techninė galimybių studija, K5-P3-T1

1. E- parduotuvės rinkos galimybių studija. Ištirti naujos prekybos formą ir jos tiekiamą naudą vartotojui. E-parduotuvės, kaip inovacijų valdymo sistemos, diegimo galimybių studija.

2. Inovatyvių informacinių ir programų sistemų  inžinerijos , e.komercijos sistemų suderinamumo ir sąveikos užtikrinimo technologijų, orientuojantis į specializuotus vartotojų  (pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų ir kt.) poreikius galimybių studijos

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

El.p. [email protected]

8(46)311099

Eksperimentinė plėtra

K5-P3-T2

1. Inovatyvių informacinių programų sistemų inžinerijos, e.komercijos, sistemų suderinamumo ir sąveikos užtikrinimo technologijų, orientuojantis į specializuotus vartotojų (pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų ir kt. ) poreikius prototipų kūrimas

2. Inovatyvių informacinių programų sistemų inžinerijos, e. Komercijos, sistemų suderinamumo ir sąveikos užtikrinimo technologijų , orientuojantis į specializuotus vartotojų  (pagyvenusių  žmonių, neįgaliųjų ir kt.) poreikius sukūrimas ir bandomasis diegimas.

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

El.p. [email protected]

8(46)311099

 

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETAS

IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos

Tyrimų Tipas

Užsakomasis tyrimas

Tyrėjai

Techninė galimybių studija, K5-P4-T1

1. Veiklos proceso ir taisyklių modeliavimo, simuliacijos ir integravimo tyrimas organizacijų naudojamose informacinėse sistemose

2. Informacinių sistemų pokyčių valdymo ir modernizavimo automatizacijos tyrimas, remiantis informacinių technologijų vadybos metodais ir geriausios praktikos pavyzdžiais

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

El.p. [email protected]

8(46)311099

Eksperimentinė plėtra,

K5-P4-T2

1. Informacinių sistemų integravimo prototipo ir techninės užduoties parengimas

2. Informacinių sistemų modernizavimo prototipo sukūrimas

3. Informacinių sistemų integravimas jas sujungiant pagal geriausias praktikas

4. Informacinių sistemų modernizavimas sukuriant plėtinius, modulius ar tobulinant esamas sistemas

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

El.p. [email protected]

8(46)311099

 

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETAS

Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą

Tyrimų Tipas

Užsakomasis tyrimas

Tyrėjai

Techninė galimybių studija K6-P1-T1

1. Turizmo paslaugų vartotojo pasitenkinimo tyrimas. Ištirti turizmo  firmų teikiamų paslaugų vartotojams kainų ir kokybės suderinamumą. Tyrimo rezultatas – teikiamų turizmo paslaugų kainų pagrįstumas ir kokybės monotoringas.

 

Doc. dr. Genovaitė Avižonienė

El.p.: [email protected]

Tel:. 8 (698)00517

2. Verslo įmonės vertės nustatymo tyrimas, besikeičiančiomis rinkos sąlygomis. Tyrimo rezultatas – vertinimo metodikos sukūrimas

Doc. dr. Angelė Lileikienė

El.p.: [email protected]

Tel.: 8(657)92742

3. Įmonės vadovų  lyderystės ir vadybinių kompetencijų efektyvumo tyrimas. Verslo įmonių vadovų vadybinių kompetencijų (profesinių, socialinių, asmeninių) efektyvumo  tyrimas.

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

El.p .: [email protected]

Tel.: 8(610)46728

 

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“

2018 M. ATLIKTI TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI, GALIMYBIŲ STUDIJOS 

Tyrimo pavadinimas

Įmonė, sutartis

€ Kaina,

Organizacijos verslo kūrimas ar keitimas panaudojant pažangias vadybos metodikas, 

tchninė galimybių studija 

UAB „Autepa“ Nr. 1.37-127 (1.26), 2018-03-12 

 

4696

Organizacijos verslo kūrimas ar keitimas panaudojant pažangias vadybos metodikas, 

tchninė galimybių studija 

UAB „Baltic General Investmant 

Corparation“ Nr. 1.37-128 (1.26), 

2018-03-12 

1500

1500

1696

UAB „Certex Lietuva“ galimybių studija  „Verslo modelio keitimas, panaudojant vadybos metodikas bei įvairias technologijas“ 

UAB „Certex Lietuva“ Nr. 1.37129 (1.26), 2018-03-12 

4696

UAB „Indeel LT“ galimybių studija  „Žmogiškųjų išteklių verslo modelio tobulinimo techninę galimybių studija, taikant įmonės verslo modelį“ 

UAB „Indeel LT“Nr. 1.37-130 (1.26) ), 2018-03-12 

4696

„Organizacijos verslo kūrimas ar keitimas panaudojant pažangias vadybos metodikas, techninė galimybių studija“ 

UAB „Juozeida“ Nr. 1.37-131 (1.26), 2018-03-12 

4696

„Organizacijos verslo kūrimas ar keitimas panaudojant pažangias vadybos metodikas, techninė galimybių studija“ 

UAB  „Politeca“ Nr. 1.37-132 (1.26), 2018-03-12 

4696

„Organizacijos verslo kūrimas ar keitimas panaudojant pažangias vadybos metodikas, techninė galimybių studija“ 

UAB „Senosios dirbtuvės“ Nr. 

1.37-133  (1.26), 2018-03-12 

4696

UAB „B services“ techninė galimybių studija „Panaudijant įvairias metodikas ir pažangias technologijas „ 

UAB „B services“ Nr. 1.37-134  (1.26), 2018-03-12 

4696

MTEP veiklų plėtra vystant plataus mąsto savitarpio pagalbos technologijas 

UAB Boplalit“ Nr. 1.37-135  (1.26), 2018-03-12 

4696

UAB „Enerda“ „Tobulinimo ir veiklos efektyvumo sąsajų techninė galimybių studija ir analizė“ 

UAB „Enerda“ Nr. 1.37-136  (1.26), 2018-03-12 

4696

„Įvairių technologijų ir pažangių vadybos metodikų panaudojimo įmonės UAB 

„Inlogista“ veikloje, keičiant organizacijos verslo modelį techninė galimybių studija“ 

UAB „Inlogista“ Nr. 1.37-137  (1.26), 2018-03-12 

4696

  

Iš viso: 

51656

Nuo 2005 m. gruodžio mėnesio pradėtas leisti Kolegijos laikraštis, kuriame pateikiamos Lietuvos verslo kolegijos naujienos, veikla ir svarbiausi įvykiai.

Kolegijos laikraščio numeriai
2013
Laikraštis, Nr. 5(31)
Laikraštis, Nr. 4(30)
Laikraštis, Nr. 3(29)
Laikraštis, Nr. 2(28)
Laikraštis, Nr. 1(27)

2012
Laikraštis, Nr. 7(26)
Laikraštis, Nr. 6(25)
Laikraštis, Nr. 5(24)
Laikraštis, Nr. 4(23)
Laikraštis, Nr. 3(22)
Laikraštis, Nr. 2(21)