2018 m. Baigiamojo kvalifikacinio egzamino teisės katedros dėstytojų konsultavimo laikas

Eil. Nr.

Dėstytojas

Dėstomi dalykai

Konsultacijų data

Kontaktai

1.

Lekt. Vaida Railienė

Baudžiamasis procesas

Balandžio 27 d.
17.00 val. – 18.00 val.

Mob. 8 600 16095

2.

Lekt. Jurgita Vaitkevičienė

Ikiteisminis tyrimas, administracinė teisė

Balandžio 24 d.
17.00 val. – 18.00 val.

[email protected]

3.

Lekt. Erinija Kazlauskienė

Civilinė teisė, prievolių teisė

Balandžio 25 d.
17.00 val. -18.00 val.

Kontaktai studijų sk.

4.

Doc. Erika Statkienė

Tarptautinė teisė

Balandžio 13 d.
11.00 val. – 12.00 val.

[email protected]
Mob. 8 6714 2462

6.

Lekt. Žilvinas Jaraminas

Verslo teisė

Balandžio 26 d.
17.00 val. – 18.00 val.

El.paštas [email protected]

7.

Lekt. Zina Vilnienė

LR Konstitucinė teisė, viešųjų pirkimų teisė, valstybės ir teisės teorija

Balandžio 23 d.
17.00 val. – 18.00 val.
 

El. paštas
[email protected]

8.

Lekt. Laura Kačinskienė

Juridinių dokumentų praktika

Balandžio 27 d.
14.00 val. – 15.00 val.

El.paštas
[email protected]

9.

Dr. Vaidotas Granickas

Darbo teisė

Balandžio 24 d.
18.00 val. – 19.00 val.

 

10.

Lekt. Agnė Meškienė

Intelektinės nuosavybės teisė, vykdymo proceso teisė

Balandžio 27 d.
10.00 val. – 11.00 val.

El.paštas
[email protected]
[][]