Akademinės Tarybos rinkimų rezultatai

2024 metų sausio 18 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko Akademinės Tarybos rinkimai.
Rinkimuose dalyvavo 85,8 proc. rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

Akademinės Tarybos nariais išrinkti šie asmenys:
1. doc. dr. Šarūnas Banevičius, Turizmo ir komunikacijos katedros vedėjas;
2. lekt. Jovita Einikienė, Teisės katedros dėstytoja;
3. doc. Regina Narkienė, Vadybos katedros vedėja;
4. doc. dr. Kristina Puleikienė, Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei;
5. doc. dr. Simona Grigaliūnienė, Technologijų katedros vedėja, Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vadovė.
6. Prof. dr. Valentinas Navickas, Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto dėstytojas;
7. Vaida Raugelė, Klaipėdos miesto savivaldybės Vicemerė.