Baigiamųjų darbų gynimo datų ir nuorodų įsakymas

whitespace

ĮSAKYMAS DĖL BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO DATŲ, LAIKŲ IR NUORODŲ
[][]