Bibliotekoje gautos NAUJOS knygos (buhalterinė ir finansų apskaita) ir NAUJA el. knygų prenumerata. Sąrašas čia.

NAUJOS  knygos bibliotekoje:
 

Ivanauskienė, Aldona. Buhalterinė apskaita. Tyto Alba, 2016
Gediminas Kalčinskas, Rūta Kalčinskaitė-Klimaitienė. Buhalterinė apskaita (su leidiniu “Užduotys ir jų sprendiniai”) (8-oji laida). Pačiolis, 2017
Žaptorius, Jonas. Finansinė apskaita. VGTU, 2015
Irena Mačerinskienė ir kt. Finansų rinkų įžvalgos. I dalis. MRU, 2015
Ligita Gasparėnienė, Jekaterina Kartašova. Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas. MRU, 2015
Daiva Jurevičienė. Finansų rinkos ir institucijos. VGTU, 2016
Gaidelys, Vaidas. Tarptautinis verslas ir mokesčiai : mokomoji knyga. KTU, 2016
Bikas, Egidijus. Finansų rinkos ir depozitinės institucijos. VU, 2012
Jonas Žaptorius. Tvarumo apskaita ir valdymo kontrolės sistema. VGTU, 2017

 
el. knygų  NAUJA  prenumerata:
 

Žaptorius, Jonas. Tvarumo apskaita ir valdymo kontrolės sistema. VGTU, 2017
Petraškevičius, Vladislavas ir kt. Ekonomikos teorija. VGTU, 2016
Žaptorius, Jonas. Finansinė apskaita. VGTU, 2015
Paunksnienė, Jolanta; Liučvaitienė, Aušra. Mikroekonomika: teorija ir praktika. VGTU, 2013
Aukščiūnas, Vytautas ; Ginevičius, Romualdas.  Įmonės gamybos išteklių ekonomika. VGTU, 2012
Burkšaitienė, Daiva. Nuosavas kapitalas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose. VGTU, 2012
Treigienė, Dalia. Investicijos. VGTU. 2010
Bukevičius, Jonas ir kt. Apskaita vadybininkams. VGTU, 2009
Bukevičius, Jonas ; Žaptorius, Jonas.  Apskaitos pagrindai. VGTU, 2009
Paunksnienė, Jolanta; Liučvaitienė, Aušra. Mikroekonomika. VGTU, 2009
Butkevičius, Algirdas; Bivainis, Juozas.  Nacionalinio biudžeto išlaidų planavimas. VGTU, 2009
Rutkauskas,  Aleksandras Vytautas ir kt. Verslo finansų principai ir praktika. VGTU, 2009
 Rutkauskas,  Aleksandras Vytautas ir kt.  Verslo finansai: sistema, struktūra ir elementai, VGTU, 2008
[][]