Bibliotekoje gautos NAUJOS knygos

NAUJOS KNYGOS (Lietuvių ir Anglų kalbomis)

Kompiuterinės leidybos pradmenys. Dizainas ir maketavimas / David Dabner. — Vilnius : Žara, 2010
Kompiuterinių sistemų prototipų projektavimas / Jevgenijus Toldinas, Algimantas Venčkauskas, Darius Birvinskas ir kt. —  Kaunas : Technologija, 2017
Kompiuterių sandara. Procesoriaus ir atminties įrenginių veikimo pagrindai (2-oji laida) / Kęstutis Bartnykas. — Vilnius : VGTU leidykla Technika, 2020
Veiklos analitika : su Microsoft Excel, Power Pivot ir Power BI / Vigintas Šakys. — Kaunas : Vitae Litera, 2020
Bendravimo menas : kaip klausytis, kad išgirstum : kasdienio bendravimo psichologija / Jacques Salomé, Sylvie Galland. — Vilnius : Alma littera, 2013.
Veidoskaita. Praktinis vadovas / Žydrūnas Sadauskas. — Kaunas : Ž.Sadauskas, 2020
Socialinės tikrovės mediacija : kultūra, politika ir visuomenė / sudarytojai: Renata Šukaitytė, Kęstas Kirtiklis. —  Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018
Lietuvos baudžiamoji teisė : bendroji dalis : I knyga, Bendrieji baudžiamosios teisės pagrindai, nusikalstama veika ir nusikalstamos veikos sudėtis, nusikalstamos veikos formos, stadijos ir daugetas / Gintaras Švedas … [ir 3 kiti]. —  Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019
Lietuvos baudžiamoji teisė : bendroji dalis. II knyga, Nusikalstamos veikos teisiniai padariniai, baudžiamosios atsakomybės senatis, nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai / Gintaras Švedas, Armanas Abramavičius, Jonas Prapiestis. — Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas : oficialus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. — Vilnius : Saulelė, 2020
Socialinės apsaugos teisė / Audrius Bitinas, Simona Cirtautaitė-Kaminskienė, Vida Petrylaitė. — Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020
Teisės teorija / Giedrė Lastauskienė, Rūta Latvelė, Jevgenijus Machovenko, Donatas Murauskas, Arnas Stonys, Dovilė Valančienė. — Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020
Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose / Ramūnas Birštonas, Jūratė Liauksminaitė. — Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020
Investavimas finansų rinkoje / Eimutis Valakevičius. — Kaunas : Technologija, 2019
Kainodara / Algita Miečinskienė, Indrė Lapinskaitė. — Vilnius : VGTU leidykla Technika, 2019
Viešojo sektoriaus apskaitos atvejai / Lina Dagilienė, Violeta Mykolaitienė. — Kaunas : Technologija, 2019
Koučingo technikos : praktiški patarimai, kaip padėti augti ir tobulėti kitiems / Tomas Misiukonis. — Vilnius : Vaga, 2020
Misija talentai : kaip pritraukti, atrinkti ir išlaikyti geriausius / Saulius Jovaišas, Valerija Buzėnienė. — Vilnius : Baltos lankos, 2020
Motyvuoti paprasta : praktiniai sprendimai vadovams / Lina Preikšienė. — Vilnius : Tyto alba, 2019
Naujasis vadovavimas : kaip lyderiaujančios organizacijos griauna nusistovėjusią verslo tvarką / David Burkus. — Vilnius : Eugrimas, 2020
Vadovas per 24 h : gyvybiškai svarbūs patarimai augantiems vadovams / Tomas Misiukonis, Almanta Jakštaitė-Vinkuvienė. — Vilnius : Vaga, 2019
Vadovo kaip asmenybės vystymosi trajektorijos  / Jonas Kvedaravičius, Rimantas Stašys, Algirdas Giedraitis. — Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018
Reklama : tarp klasikos ir modernumo / Almas Rupšlaukis, Bronislovas Čereška, Darius Jokubauskas. — Vilnius : UAB “Super namai”, 2019
Lietuvos pajūrio juostos rekreacinių teritorijų grafinės-vizualinės sistemos kūrimo metodika / Petras Grecevičius, Ramunė Urbonienė, Egidijus Jurkus, Andrius Rimkus. — Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018
Tarptautinio turizmo plėtra ir ekonominis vertinimas / Daiva Labanauskaitė. — Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2020
Veiklos tyrimai, jų taikymo teorija ir praktika / Jūratė Adomaitienė, Ilona Zubrickienė. — Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019
Įvadas į medijų inžineriją / Edmundas Kibirkštis, Kęstutis Vaitasius, Juozas Margelevičius, Asta Kabelkaitė-Lukoševičė, Vaidas Bivainis, Laura Gegeckienė, Ingrida Venytė, Valdas Miliūnas, Nijolė Buškuvienė, Darius Pauliukaitis, Ingrida Andriukaitienė. — Kaunas : Technologija, 2018
Laivybos inžinerija / Raimondas Barzdžiukas, Regina Derkintytė-Kaupienė, Martynas Jonkus, Artur Kaulitzky, Ričardas Maksimavičius, Donatas Paulauskas, Vytautas Paulauskas, Birutė Plačienė. — Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019
Vizualusis dizainas / sudarytojas Vytautas Kasputis. —  Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008
The handbook of communication skills / edited by Owen Hargie. — London : Routledge, 2019.
The Routledge handbook of tourism and sustainability / edited by C. Michael Hall, Stefan Gössling and Daniel Scott. — London : Routledge, 2015.
Health and wellness tourism : spas and hot springs / Patricia Erfurt-Cooper and Malcolm Cooper. — Bristol : Channel View Publications, 2009.
Wellness tourism : a destination perspective / edited by Cornelia Voigt and Christof Pforr. — London : Routledge, 2014.
Health, tourism and hospitality : spas, wellness and medical travel / Melanie Smith and László Puczkó. – Abingdon : Routledge, 2014.
[][]