DĖMESIO!

Studentai, norintys, kad jų studijų rezultatai pasiekti kitose institucijose būtų įskaityti, iki 2017 m. rugsėjo 15 d.  Studijų skyriui turi pateikti įskaitymą pagrindžiančius dokumentus bei prašymą.
[][]