DĖMESIO! Dėl Bakalauro baigiamųjų darbų gynimų

Informuojame, kad Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai vyks nuotoliniu būdu.

Žemiau yra pateiktas Bakalauro baigiamojo dorbo rengimo ir gynimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. 
Studentus, kuriems tai aktualu,  prašome susipažinti.

BAIGIAMOJO DARBO GYNIMO NUOTOLINIU BŪDU APRAŠAS
[][]