DĖMESIO, dėl paramos skyrimo užsienio lietuviams (nuo 2021 m. sausio 20 d. iki 2021 m. vasario 20 d.)

DĖMESIO, dėl paramos skyrimo užsienio lietuviams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose Užsienio lietuviai, studijuojantys  Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2021 m. pavasario semestre, nuo 2021 m. sausio 20  d. iki 2021 m. vasario 20 d. privalo:

užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.
Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus.
Pretenduojantys į paramą asmenys turi pateikti:
krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą,
arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.
Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus.

 
Informuojame  studentus, neturinčius lietuviško asmens kodo ir pretenduojančius gauti paramą, iškilus problemoms dėl prisijungimo prie Fondo informacinės sistemos, kreiptis telefonais  +370 5 2639158  ir +370 658 30997 arba elektroniniu paštu [email protected]
 
Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/
[][]