DĖMESIO, studentai, atlikę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus ir pretenduojantys į studijų kainos dalies kompensavimą

DĖMESIO, studentai, atlikę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus ir pretenduojantys į studijų kainos dalies kompensavimą iki 2022 m. sausio 31 d. kreipiasi į direktorės pavaduotoją studijoms ir kokybei el. paštu [email protected] ir pateikia reikiamus dokumentus.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo:

  • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
  • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2015 m. balandžio 21 d.;
  • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje; 
  • neturi akademinių skolų;
  • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo; 
  • karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
  • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (trukmė 9 mėn.) ar bazinius karinius mokymus (trukmė 70-90 d.) baigė prieš pradėdami studijas Kolegijoje arba studijų metu;

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas. 

2022 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie laikotarpyje nuo 2020 m. spalio 16 d. iki 2021 m. metų spalio 15 d. baigė pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos).

 

 

Daugiau informacijos adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/informacija-studentams-atlikusiems-nuolatine-privalomaja-pradine-karo-tarnyba-ar-baigusiems-karinius-bazinius-mokymus