DĖMESIO, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2021 m. pavasario semestrui papildomo priėmimo metu, nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 14 d.

D Ė M E S I O, Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2021 m. pavasario semestrui papildomo priėmimo metu, nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 14 d. (įskaitytinai) turi užpildyti valstybiniam studijų fondui nustatytos formos prašymą per Fondo interneto tinklapį http://vsf.lrv.lt/lt/
(Socialinė stipendija SS 2021 m. pavasario semestras_papildomas_kovas)
Daugiau informacijos adresu: http://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/
[][]