DĖMESIO, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2022 m. pavasario semestrui papildomam priėmimui liepos mėn.

D Ė M E S I O,

Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2022 m. pavasario semestrui papildomam priėmimui liepos mėn. nuo 2022 m. liepos 2 d. iki liepos 11 d.  (įskaitytinai) turi užpildyti valstybiniam studijų fondui nustatytos formos prašymą per Fondo interneto tinklapį https://vsf.lrv.lt/lt/

(Socialinė stipendija SS 2022 m. pavasario semestras_papildomas_liepa)

Daugiau informacijos adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/