DĖMESIO, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2022 m. rudens semestrui nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. (įskaitytinai)

D Ė M E S I O, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2022 m. rudens semestrui nuo 2022 m. rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. (įskaitytinai) turi užpildyti valstybiniam studijų fondui nustatytos formos prašymą per Fondo interneto tinklapį https://vsf.lrv.lt/lt/
(Socialinė stipendija SS 2022 m. rudens semestras)
Daugiau informacijos adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/