DĖMESIO, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2023 m. rudens semestrui

D Ė M E S I O, Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2023 m. rudens semestrui nuo 2023 m. lapkričio 2 d. iki lapkričio 12 d. (įskaitytinai) turi užpildyti valstybiniam studijų fondui nustatytos formos prašymą per Fondo interneto tinklapį https://vsf.lrv.lt/lt/
(Socialinė stipendija SS 2023 m. rudens semestras_papildomas_lapkritis)
Daugiau informacijos adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/