Dėstytoja doc. dr. Simona Grigaliūnienė ir Praktikų vadovė lekt. Rasa Šereikienė vyko pagal Erasmus+ dėstymo ir mokymosi programą į Liepojos Universitetą Latvijoje.

2019-10-28 – 2019-11-01 dienomis dėstytoja doc. dr. Simona Grigaliūnienė ir Praktikų vadovė lekt. Rasa Šereikienė vyko pagal Erasmus+ dėstymo ir mokymosi programą į Liepojos Universitetą Latvijoje. Susitikimų metu kalbėta apie tolimesnį abipusį bendradarbiavimą tarp institucijų. Dėstytoja doc. dr. Simona Grigaliūnienė pristatė paskaitų ciklą studentams apie kūrybinių projektų valdymą ir vadovavimą. Praktikų vadovė Rasa Šereikienė, kartu su universiteto padalinio darbuotojais, aptarė praktikų organizavimo aukštosiose mokyklose pagrindinius aspektus. Gerosios patirties pasidalinimas, skatina gerinti ir daryti pokyčius sėkmingiau organizuojant studijų procesą aukštojoje mokykloje.
Pagal Erasmus+ programą išvykti gali ne tik studentai bet ir LTVK darbuotojai!
#Erasmus #LTVK #Klaipeda #Lietuva #Lithuania #Liepoja #Latvia
[, , , , ][]