EKONOMIKOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad 2018-05-28 nuo 13 val. iki  14 val. turite pristatyti diplominius darbus Ekonomikos katedros vedėjai doc. K. Puleikienei (atnešti į katedrą). Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo.

Galutinis katedrinis gynimas vyks 2018-05-30 17 val. Studentai turi dalyvauti posėdyje.
[][]