Gerbiama Prof. dr. Angele Lileikiene, Lietuvos verslo kolegijos bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą

Gerbiama Prof. dr. Angele Lileikiene,
Lietuvos verslo kolegijos bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Jūsų šeimai ir Jums, netekus vyro Zigmo Lileikio🙏🖤