Įvadinis praktikų instruktažas ĮI-18V, TTI-18V, TT-17V, P-17V grupėms

Studentų dalyvavimas BŪTINAS

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“. Šio susitikimo metu yra išdalinami parengti praktikos dokumentai bei yra suteikiama tolimesnė informacija.
 
Primename, jog laiku neatsiskaičius praktikos ir jos nesigynus, bus laikoma akademinė skola.
 
Studentai, turintys akademinių skolų nėra prileidžiami prie viešo diplominio darbo gynimo.
 
Studentai, kurie nepateikė jokios informacijos, prašome apie samą situaciją kuo skubiau informuoti Kolegijos praktikos vadovę el paštu [email protected] iki 2020-02-26
[][]