Kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. dr. K. Puleikienė dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės Akademinių reikalų darbo grupės susitikime

Lapkričio 20 d. Kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. dr. K. Puleikienė dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės Akademinių reikalų darbo grupės susitikime, kurio tikslas – susipažinti su akademinių reikalų darbo grupės nariais, jų veikla ir iniciatyvomis, aptarti aukštųjų ir profesinių mokyklų bendradarbiavimą su savivaldybe bei kylančius iššūkius. Aukštųjų mokyklų atstovai pristatė atstovaujamos institucijos studentų skaičiaus tendencijas, vykdomas studijų programas, įgyvendinamus ir planuojamus projektus bei iniciatyvas miestui.