Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su MB „Craftella creations“

Lietuvos verslo kolegijos Technologijų katedros vedėjos doc. dr Simonos Grigaliūnienės iniciatyva Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su MB „Craftella creations“🤩
Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė kartu su MB „Craftella creations“ atstovu Vygandu Eidukiu pasirašė socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartį. Šis bendradarbiavimas bus naudingas abiem šalims įvairiais aspektais, tiek per studentų praktikas, mokymų, seminarų vedimą, bei kitas bendras veiklas. Tikimės abipusiai naudingo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo.☺️