Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Purdue Northwest University (USA)

Lietuvos verslo kolegija plečia tarptautinių socialinių partnerių ratą. 🤩 Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta Kolegijos steigėjos prof. dr. Angelės Lileikienės ir Lietuvos verslo kolegijos garbės daktaro vardo auditorijos profesoriaus prof. dr. Cyril Pat Obi ilgalaikio bendradarbiavimo iniciatyva. Lietuvos verslo kolegijos garbės daktaro prof. dr. Cyril Pat Obi vardo auditorija atidaryta už ypatingą profesoriaus indėlį į Kolegijos veiklos istoriją, mokslinę ir švietėjišką veiklą. Kolegijos vardo ir žinomumo didinimą tarptautinėje erdvėje. Šios bendradarbiavimo sutarties pasirašymas yra didelis pasiekimas Kolegijos istorijoje vystant tarptautinį bendradarbiavimą už ES sąjungos šalių ribų. Šis bendradarbiavimas bus naudingas abejoms aukštosioms mokykloms įvairiais aspektais, bendradarbiaujant tarptautiniuose projektuose, vystant taikomuosius mokslinius tyrimus bei kartu rengiant tarptautinius mokslinius straipsnius, vykdant mokymus ir seminarus tarptautiniu mastu bei vystant kitas tarptautines veiklas. Tikimės abipusiai naudingo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo.☺️