Lietuvos verslo kolegija plečia socialinių partnerių ratą

Lietuvos verslo kolegijos praktikų vadovės doc. Rasos Romerytės Šereikienės bei Technologijų katedros vedėjos doc. dr. Simonos Grigaliūnienės iniciatyva, Lietuvos verslo kolegija atstovaujama direktorės doc. dr. Jurgitos Martinkienės pasirašė socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartį su Kretingos rajono kultūros centru atstovaujamu centro direktorės Kristinos Rimienės. ☺️
Socialinė partnerystė yra svarbi Kolegijos veiklos dalis. 😊Kolegijos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra abipusiai naudingas tiek studentų praktikų klausimais, tiek užsakomaisiais tyrimais atliekamais Kolegijos socialiniams partneriams, tiek galimybe partneriams dalyvauti Kolegijos organizuojamose konferencijose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose. ☺️