Lietuvos verslo kolegijoje įvyko blynų diena

„Pancakes day“ yra tradicinis Lietuvos verslo kolegijos renginys, kurio metu LTVK Erasmus+ mainų programos studentai supažindinami su Lietuviškomis tradicijomis ir visa bendruomenė pamini Užgavėnių šventę. 🥞🧇
Užgavėnės – tai žiemos išlydėjimo ir pavasario sutikimo šventė. Krikščionims tai yra gavėnios – priešvelykinio pasninko ir atgailavimo laikotarpio – išvakarės. A. J. Greimas rašė: „Užgavėnės krikščionybės įtakoje tapo kilnojama diena, anksčiau buvo švenčiama pavasario ekvinokcijos laiku. Apie tą laiką pasirodęs jaunas Mėnulio pjautuvas skelbdavo Naujųjų metų pradžią“. Daugelyje šalių jos švenčiamos kaip karnavalas. 😊 Lietuviškos Užgavėnės – tai seniausių apeigų ir žaidimų, kurių metu susitinkama su mirusiųjų vėlėmis ir gamtos dievybėmis, tradicija. Kolegijos bendruomenė paminėjo šią šventę besivaišindami pačių iškeptais blynais.😊