Lietuvos verslo kolegijoje įvyko jubiliejinis dvidešimtas Tarptautinis studentų mokslinis metodinis simpoziumas

Gegužės 5 dieną įvyko kasmet Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovybės kartu su Mokslo-taikomųjų tyrimų skyriumi organizuojamas Tarptautinis studentų mokslinis metodinis simpoziumas „Akademiniai jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų įžvalgos 2023″ (Lithuania Business College XX’th Methodical International Student‘s symposium Academic Aspirations of Youth: Insights in Economy, Management, Law and Technologies), kuri vyksta pavasarį Lietuvos verslo kolegijoje.

Šiemet taip sutapo, kad jubiliejinis simpoziumas tapo tarsi uždaromuoju Lietuvos verslo kolegijos tarptautinės savaitės – Erasmus staff week renginiu. Renginys vyko mišriuoju būdu gyvai kolegijoje, ir per Google meet platformą. Kiekvienam dalyviui buvo užtikrinta galimybė pilnai dalyvauti renginyje ir nuotoliniu būdu. Sveikinimo kalba visus simpoziumo dalyvius pasveikino Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė, Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovybės prezidentė Silvija Aleksandravičiūtė. Plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė kviestiniai lektoriai: Esra Kaygısız. ,,Cyberbullying“, Giresun University (Turkija); Aušra Pacevičiūtė ,,Relationship Marketing Strategies“, Founder of “10 Tiltų” (Lietuva); Filip Borcov ,,Learn, Work & Travel“, B1lt, CEO director (Lietuva). Tarptautinis studentų mokslinis metodinis simpoziumas buvo suskirstytas į dvi sekcijas, I sekcijos moderatorius – Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovas Mantas Šeirys, komisija: Lietuvos verslo kolegijos Vadybos katedros vedėja doc. Regina Narkienė ir Turizmo ir komunikacijos katedros vedėjas Šarūnas Banevičius. II sekcijos moderatorius – Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovas Vilius Bočkus, komisija: Lietuvos verslo kolegijos Technologijų katedros vedėja doc. dr. Simona Grigaliūnienė ir Teisės katedros vedėja doc. Renata Šliažienė. Viso konferencijoje sudalyvavo daugiau nei 40 studentų iš: Lietuvos, Latvijos, Turkijos, Rumunijos, Indijos ir kt. Konferencijos metu buvo pristatyta daugiau nei 25 pranešimai, atstovaujant šias aukštąsias mokyklas: Vilnius Business College, Lithuania Business College, Liepaja University, Selcuk University, University of Iasi, Bucharast University, Karabuk University, Ordu University, Ondokuz Mayis University. Simpoziume pranešimų pristatymas vyko anglų kalba, straipsniai į recenzuojamą Tarptautinį studentų mokslinių – praktinių darbų simpoziumo rinkinį taip pat buvo pateikiami anglų kalba.

Simpoziumo tikslas – skatinti jaunimo domėjimąsi ekonomikos, vadybos, technologijos mokslų naujovėmis ir ugdyti studentų tyrėjų kompetencijas.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir sakome iki kitų susitikimų.