Lietuvos verslo kolegijoje Klaipėdoje vyko pedagogų posėdis

Rudenėjant ir artėjant mokslo ir žinių dienos šventei pirmasis renginys Kolegijos bendruomenėje – tradicinis Pedagogų posėdis. ☺️
Prieš prasidedant pedagogų posėdžiui taip pat tradiciškai vyko katedrų posėdžiai su dėstytojais. ☺️
Rugpjūčio 31 d. Lietuvos verslo kolegijoje Klaipėdoje įvyko Pedagogų posėdis. Pedagogų posėdį sveikinimo žodžiais atidarė Lietuvos verslo kolegijos steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė bei steigėja doc. dr. Genovaitė Avižonienė. Posėdžio metu buvo pristatyti svarbūs pranešimai bei aptarti aktualūs klausimai mokslo pasaulyje bei šiuo metu vyraujančios tendencijos ir laukiantys pokyčiai.
Posėdžio metu Kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė pristatė pranešimą tema „LTVK mokslo metų pradžia – nauji startai“, direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. dr. Kristina Puleikienė pristatė pranešimą tema „Studijų kokybės vertinimo tendencijos“, Kolegijos mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vadovė Lina Žiaukienė pristatė pranešimą tema „Naujas kolegijų TMTEP veiklos ekspertinis vertinimas“. ☺️
Puoselėjant tradicijas pedagogų posėdžio metu buvo pasveikinti nauji dėstytojai papildę Kolegijos komandą bei dėstytojai kurie atostogų metu šventė savo gimtadienius.
Posėdį užbaigė aptarimas bei diskusija prie kavos puodelio.
„Mokymasis – tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili.“ Leonardo da Vinci