Lietuvos verslo kolegijoje Klaipėdoje vyko tradicinė kasmetinė Kokybės diena

Kokybė yra vienas iš svarbiausių faktorių Lietuvos verslo kolegijos veikloje. Todėl atliepiant Kolegijos veiklos monitoringą ir bendruomenės supažindinimą su Kolegijos veiklos rezultatais bei naujausiomis tendencijomis kasmet yra organizuojama Kokybės diena.🤓
Visus susirinkusius Kokybės dienoje pasveikino Kolegijos vadovybė: steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė, doc. dr. Genovaitė Avižonienė bei Kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė. 🌹
Kolegijos kokybės dienos metu yra vykdomas periodinis darbų ir civilinės saugos seminaras. Kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė pristatė Kolegijos metinės veiklos ataskaitą bei svarbiausias retrospektyvines bei perspektyvines Kolegijos veiklos įžvalgas.🤩
Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei pristatė Studijų kokybės vertinimo tyrimo rezultatus bei įžvalgas.
Kokybės dienos metu taip pat buvo skaitomi šiai dienai aktualūs pranešimai. Technologijų katedros vedėja doc. dr. Simona Grigaliūnienė pristatė pranešimą tema: ,,Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės studijų procese. Kolegijos IT administratorius Karolis Venclovas pristatė pranešimą tema: ,,Kibernetinio saugumo įrankiai Kolegijos veikloje“.🧐
Aktyviausieji pedagogai ir administracijos darbuotojai buvo apdovanoti Kolegijos direktoriaus padėkos raštais už įvykdytus pasiekimus. Taip pat tradiciškai buvo pasveikinti nauji dėstytojai įsilieję į Kolegijos bendruomenę. Kokybės dieną vainikavo diskusija prie kavos puodelio.🗣️